Ouder - Kind Gym (vanaf 18 m)
Bij ouder-kind gym kunnen (groot)ouders samen met hun (klein)kind komen turnen. Ze komen hun kleine spruit helpen met lopen, springen, klimmen, klauteren dansen en allerlei kunstjes. Op het einde van de lessen mogen ze allen op de grote trampoline. Van zodra uw peuter kan lopen mag hij of zij meedoen! Vanaf 3 jaar schuiven zij door naar de kleutergym.
Alle mama's, papa,s oma's of opa's zijn van harte welkom. Kom vrijblijvend kennismaken met de lesgeefster en een uurtje experimenteren met een uiterst boeiende en leerrijke les. welkom!
KLEUTERGYM
Kleutergym is voor kinderen van 1ste, 2de en 3de kleuterklas. De kinderen leren hun eigen lichaam ontdekken. Op een speelse wijze leren zij rollen, klimmen, klauteren, springen, balanceren, hangen, duwen, trekken… Er wordt gebruik gemaakt van kleurrijk en creatief materiaal. De basisvaardigheden van het turnen worden methodisch aangeleerd. Afhankelijk van het aantal deelnemers worden de groepen opgesplitst of meerdere lesgevers ingeschakeld.
Recreatie Gym
Vanaf 6j tot +16J kunnen meisjes en jongens terecht in de lessen recreatieve basisgymnastiek
De basisvaardigheden van het turnen worden aangeleerd. Van koprol tot salto, van handenstand tot flik flak, van stappen tot springen op de balk enz...Alle toestellen komen aan bod (grond, balk, rekstok, sprong). Er is geen basis talent vereist. Iedereen krijgt de mogelijkheid om zijn grenzen te verleggen op zijn eigen tempo. Plezier beleven aan het turnen in een ongedwongen sfeer staat centraal.
Naast de vier basistoestellen wordt er gewerkt met allerlei randmateriaal zoals, banken, sportramen, matten, plint, hoepels, grote master trampoline, mini trampoline, parachute, klimtouw, kleurrijke gymblokken enz...
Gymnastiek is de basissport bij uitstek omwille van de algemene basisvaardigheden zoals lenigheid, kracht, uithouding, weerstand, snelheid, psychomotorisch vaardigheden (evenwicht, ruimte & tijdsperceptie, coördinatie, lichaamsbewustzijn en attitudevorming. Kinderen leren op een positieve manier omgaan met leeftijdsgenoten. Ze leren elkaar aanmoedigen en helpen.
De groepen worden ingedeeld in 3 niveau's die worden bepaald door de lesgevers. Een andere richtlijn is de leeftijd niv 1: 1ste-2delj, niv 2: 3de-4de lj, niv 3:vanaf 5de lj tot 16j.
Keurturen
Kinderen met meer talent krijgen bij Footloose de mogelijkheid om 4u/weekte turnen op hoger niveau. Het zijn de trainers die het niveau evalueren en selecteren.
In de keurgroep wordt de lat hoger gelegd en wordt er een grotere inzet en engagement verwacht met meer trainingsuren (4u/week). Er wordt meer accent gelegd op precisie en afwerking.